Det första datorspelet

Posted by Roger on March 13, 2016
Spel

Det finns olika bud om vilket datorspel som var det första, framförallt beroende på hur vi definierar vad som är ett datorspel. 1950 gjorde Claude Shannon en beskrivning hur en dator skulle kunna spela schack och 1958 skapades det analoga Tennis for Two, ett spel som har stora likheter med det senare Pong.
3295631-dataspel (1)

Tidigt skapades också andra varianter med klassiska brädspel som förebild, men det första som påminner om dagens spel och var skapat speciellt för dator var SpaceWar! från 1962, konstruerat av studenten Steve Russel på MIT, Massachusetts Institute of Technology. På den tiden fanns inte något av de moderna högnivåspråken, så koden gjordes i Assembler, ett språk som nästan ligger på maskinnivå.

I SpaceWar! har spelarna varsitt rymdskepp och strider mot varandra. Skeppen manövrerades via tryckningar på tangentbordet och med andra knappar kunde spelarna skjuta missiler mot varandra..

1971 kom de första arkadspelen, dvs spel som var myntstyrda: Computer Space och Galaxy Game.

Computer Space ombildades sedan till Atari, vilka 1972 lanserade spelet PONG, det legendariska spel som blev arkadspelens stora genombrott.